Aangeraden Verzekeringen

Deze verzekeringen kan je best echt wel hebben...

Wij helpen je met het selecteren van de juiste soorten verzekeringen in je eigen portfolio. We bekijken alleen de types verzekeringen waarvan wij vinden: "deze heb je echt wel nodig".

Geniet van onze gratis site. We hebben er erg hard aan gewerkt, en we zijn er trots op!

BA Verzekering

Een verzekering tegen de Burgerlijke Aansprakelijkheid is alleen verplicht voor mensen die met een auto, motor of scooter de openbare weg op willen. Voor de overige zaken is er in principe geen BA verzekering verplicht, maar het wordt wel sterk aangeraden. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij de kinderen bij de buren over de vloer komen en hier per ongeluk een antieke vaas omstoten. Zo'n vaas kan een hoop geld kosten en daarmee een hoge onverwachte uitgave met zich meebrengen. Niet iedereen heeft zomaar voldoende spaargeld achter de hand om zo'n klap op te vangen en het is dan ook fijn dat er een verzekering bestaat die voor de uitkering van de vergoeding zal zorgen. Met een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid kan er onbezorgd bij anderen over de vloer worden gekomen. Met een BA verzekering worden de kosten gedekt van schades die aan derden worden toegebracht. Uiteraard is het hierbij wel van belang dat de schade niet opzettelijk wordt veroorzaakt. Wanneer de verzekeraar aan kan tonen dat dit wel is gebeurd zal de verzekeraar niet uitkeren en is de dader alsnog zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van de schade.

Voorwaarden

Ondanks het feit dat een BA verzekering voor veel mensen wordt aangeraden is het belangrijk om rekening te houden met een aantal beperkende voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn:

Ten eerste is het belangrijk om te kijken naar het aantal personen dat er is meeverzekerd. Het is gebruikelijk om een BA verzekering af te sluiten voor het gehele gezin. Op deze manier is iedereen verzekerd binnen het gezin en zulle alle kosten als gevolg van schade die toegebracht is door iemand van het gezien worden vergoed door de BA verzekering. Tot het gezin hoort bijvoorbeeld ook een babysitter die tijdens haar werk wellicht kosten maakt als gevolg van schade aan goederen in de woning. Alleen de schade aan goederen wordt vergoed, schade aan de woning zelf valt niet onder de BA verzekeringspolis.

Ten tweede is het maximaal uit te keren bedrag van belang. Doorgaans kennen de verzekeraars per schadegeval een maximale uitkering. Door goed te kijken naar de voorwaarden en de bijbehorende maximale uitkeringen kan er een verzekering worden gekozen die het best bij de persoonlijke situatie past. Een hoge uitkering voor antieke stukken die per ongeluk worden beschadigd in een woning of buurt waar vooral moderne inrichtingen voorkomen is bijvoorbeeld niet erg aan te raden. Door een passende verzekering te kiezen zal deze uiteindelijk de beste blijken.

Ten slotte is ook de hoogte van de vrijstelling van belang. De hoogte van de vrijstelling hangt nauw samen met de premie voor de BA verzekering. Hoe lager de vrijstelling, hoe hoger de premie zal zijn. Een hogere vrijstelling zorgt dus voor een goedkopere BA verzekering, maar aan de andere kant dienen er wel meer kosten voor de eigen rekening genomen te worden. Met een hoge vrijstelling is een BA verzekering dus vooral geschikt voor onverwachte, hoge uitgaven.